woensdag 24 oktober 2018

De grote trek.....!!!
Eind deze week vertrek ik, (net als de zwaluwen hier inmiddels ook al verdwenen zijn), uit Zweden, voor een lange periode naar o.a. Nederland. Het wordt koud en het is de eerste winter, dat we niet hier willen verblijven, dus.....
In de afgelopen weken heb ik met bloed, zweet en tranen, het zwaluwenfilmpje op youtube gezet, als probeersel. Ik ben geen videotechneut, maar met een beetje hulp, kwam er toch wat uit ;-)
Alhoewel, juist aan dit stukje zit een verhaal vast..... voor wie geïnteresseerd is:
Toen mijn man en ik 11 jaar geleden, bij het huis aankwamen, na wel 40 huizen in die voorgaande jaren bekeken te hebben, en hier en daar niet al te betrouwbare makelaars hadden getroffen, leek dit huis geschikt voor ons, want.....de vleugel kon er in.
We bezochten de alleenstaande dame van 88 jaar en we spraken over haar huis. In de kamer stond een piano en ik vroeg haar: "Speelt u piano?" Zij richtte zich op, "Ja....ik, mijn zoon en mijn kleinzoon, hoezo?" Ik moest me verantwoorden, en zei dat ik ook piano speel. "Laat maar eens horen". Gauw even bladmuziek uit de camper gehaald en om nou meteen Bach, Liszt of Rachmaninov in te zetten, leek me teveel van het goede, dus ik speelde voor deze onbekende dame een stuk van een, voor haar, onbekende Zweedse componist: Torsten Petre, nooit van gehoord. Bekend in Ned. althans jaaaaaren geleden, hier dus niet. Ze vond het prachtig, want ik had me daar toch wel even een componist uit Zweden in het zonnetje gezet en binnen een half uur was haar huis aan ons verkocht. Zonder opbod, ofwel te hoeven bieden met andere gegadigden, zoals veelal gebruikelijk, ze gunde het ons, voor een bedrag, waarvoor je in die tijd een pak weg, (luxe) garage zou kunnen kopen in Ned.

Vier jaar later overleed deze dame en de familie vroeg mij, of ik voor haar begrafenis wilde spelen, in de kerk.
Ik heb, terwijl het helemaal stil was, de kist in het midden, dit stuk, uit de Hoog Romantiek, gespeeld..... voor haar!

Svalorna (Zwaluwen) van de Zweedse componist Torsten Petre (1863-1928)

Nu, weer zoveel jaren verder, gaan we voorlopig hier voor een paar maanden weg. Afstand nemen van het wonen, leven hier en andere mogelijkheden ontdekken, de horizon verbreden, ofwel van horizon verwisselen.

Hoe het verder gaat met schrijven.....ik weet het niet.
Of ik mijn blog ga veranderen, opfrissen......weet ik evenmin.
Me even niet vastleggen!

Ik wens een ieder veel goeds toe en ....houd je oren en ogen wijd open, vergeet niet te lachen en.....wie weet.....tot ziens!

Leefse!

Aaltje.

O ja, dat is waar ook, in een van mijn eerste blogs stelde ik de vraag, waar het goud van de"Dictator" Gaddafi is gebleven. Ik denk dat ik nooit antwoord krijg. Wie weet mag het zeggen!

maandag 15 oktober 2018

Luister (....en huiver.....)!!!


"Schuldig zijt gij, gij vrouwen die een moord op uw geweten hebben!
Schuldig, gij onderkruipsels der schepping!
SCHULDIG! SCHULDIG! SCHULDIG!"

Wat is er gebeurd deze week, waardoor ik deze woorden er a.h.w. uitspuw?!
Wie heeft er deze week gesproken, waar ik zo verontwaardigd over ben?
Is het Brett Kavaneugh, de aartsconservatieve rechter, die voor de rest van zijn leven, zitting heeft gekregen in het Hooggerechtshof in de VS, maar wel door meerdere vrouwen is beschuldigd van seksueel ontoelaatbaar gedrag?
Is het Trump?
Of Horst Seehofer (CSU), de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, die op het randje balanceert van rechts naar uiterst rechts, zelfs al een paar keer over die rand is gekukeld en fascistische uitspraken doet?
De Braziliaanse presidentskandidaat Bolsonaro, die ook al een reputatie heeft van vrouwvijandigheid en aan de uiterst rechtse kant van het spectrum staat?
De paus soms?
Paus Franciscus?
Heeft híj een rede gehouden waardoor ik zo fel ben?
Dat kan toch niet? Deze paus die de broederschap, de solidariteit, zo hoog in het vaandel heeft?
(Waar blijven trouwens de politieke thema's vrijheid en gelijkheid?)

De rede van de paus ging toch over abortus?
Ik heb hem toch DIT horen zeggen.....

"Hierbij spreek ik tot vrouwen in het bijzonder, waarin ik het thema abortus niet schuw. Mijn voorgangers en ook huidige vertegenwoordigers van onze Kerk, hebben abortus altijd verafschuwd en daarmee tevens U veroordeeld! Er werd gesproken: U bent schuldig!  Dit heeft een stempel gedrukt op uw wezen, uw ontwikkeling, uw bestaan, uw zelfvertrouwen! Wat spijt mij dat oprecht vanuit de grond van mijn hart. Dit had de Kerk NOOIT mogen doen en mag dit in de toekomst evenmin. Het is een schande!!!
Abortus zal ik nooit aanmoedigen, maar dat is een andere zaak.
Maar als u als vrouw, eventueel samen met uw partner, DIT uw weloverwogen besluit is, omdat er geen andere juiste keuze is, dan moet ik daar afblijven, laat staan als vertegenwoordiger van de Kerk een oordeel over geven.
Ik zal U een geheim vertellen: Ik, als paus, heb Nietszche gelezen. U weet wel de filosoof die beweerde: "God is dood!", woorden die een diepe betekenis hebben en wij als Kerk, ons goed ter harte dienen te nemen. Nietzsche laat zijn Zarathustra o.a. de volgende uitspraken doen: 'Geeft ons een proeftijd, een klein huwelijk, om te weten te komen of wij voor het grote huwelijk deugen. Het is een groot ding, altijd met ons tweeën te zijn' En: 'Je bent jong en wenst kind en huwelijk. Maar ik vraag je: ben je een mens, die een kind zich wensen mag?.....Ben je de overwinnaar, de zelf-bedwinger, de gebieder van je zinnen, de heer van de deugden? Aldus vraag ik je.....Of spreekt uit je wens het dier en de begeerte? Of vereenzaming? Of onvrede met jezelf?.....Ik wil dat je overwinning en je vrijheid naar een kind verlangen. Levende gedenktekenen moet je bouwen, die getuigen van je overwinning en je bevrijding. Boven jezelf uit moet je bouwen. Maar eerst moet je zelf gebouwd zijn, rechthoekig naar lichaam en ziel. Niet slechts "voortplanten" moet je verlangen zijn, maar: "om-hoog planten". Daartoe helpe je de tuin van het huwelijk.....'
Leef, onderzoek, stel jezelf vragen! Je bent ZELF verantwoordelijk voor je eigen leven en de Kerk heeft daar niets, maar dan ook niets mee te maken. Wij zijn in uw ontwikkeling tot eigenheid, schromelijk tekort gekomen. Nogmaals, ik wijs hiermee de houding van de kerk af!!! Bevrijd jezelf van de ketenen van de Kerk en andere kerken! Verbreek de tralies van de geestelijke gevangenis waarin de kerk je vasthoudt! Tracht grote fouten door kleine te vervangen( ja, ja.....dat leen ik van Alfred Adler)! Laat Liefde je leidraad zijn en niet onze regels! Ga je eigen weg!

Leef!

STA OP, LEEF GIJ MENS!!!

Heeft de paus dit allemaal werkelijk gezegd deze week?
Zou hij op de hoogte zijn van de gnosis? Van het Thomasevangelie?
Dat je zelf je eigen antwoorden moet vinden die het leven van je vraagt?
Dat het goddelijke in jezelf is, i.p.v. een God buiten je, waar je van afhankelijk bent?

Maar hoe komt het dan, dat ik een paar keer de tekst neurie: 'Hij die door zijn orgaan slechts pist heeft steeds voor duizenden beslist!'Hoe komt het dan, dat ik deze schreeuwende beschuldigende vinger steeds weer voor mij zie en waarvan de muziek mij nú juist raakt?


Is het zo, dat ik me heb vergist?
Moet ik m'n ogen uitwrijven en er achter komen, dat het een droom is geweest?
Ach.....
Was het werkelijk een droom en ontwaak ik in een wereld waarin we keer op keer te horen krijgen, dat we hoe dan ook, schuldig zijn?
Bestaat het onschuldig zijn uitsluitend in dromen, in wensen, in.....jezelf?!

Wij zijn ONSCHULDIG.......hoewel anderen ons al eeuwen lang willen doen geloven, dat we altijd aan iets of iemand verantwoordiging schuldig zijn en moeten geloven in wat voor instituties dan ook, dat we moeten gehoorzamen! Dat we door de genade van een (door hen) bedachte God worden gered!
Ik droom en ben wakker!Misschien komt er een dag, dat ik niet meer hoef te twijfelen of de paus dit nu wel of niet heeft gezegd, misschien.......

Leefse!

Aaltje.


vrijdag 12 oktober 2018

dinsdag 9 oktober 2018

Google ----


Iets wat ik nooit doe, 's avonds voor het slapen nog even naar de google + berichtjes. Ik had een rood belletje, dus....kijken wat het was. Een berichtje voor mij en anderen, van iemand die ik volg, dat Google+ er mee stopt!
Ik zit rechtop in bed.....nee....dat kan niet.....wat is dat nou?
Kom niet meer in slaap....tja had ik maar niet nieuwsgierig moeten zijn, dat krijg je ervan!

De volgende ochtend nog maar eens weer lezen en rondspeuren op Google. Ja hoor, binnen nu en 10 maanden sluit + de deur. Vanwege een datalek en vanwege te geringe belangstelling.
Een datalek van twee weken. Niet best natuurlijk, maar wat moet facebook dan wel niet, met nog veel grotere privacyschandalen? Mensen blijven naar facebook gaan, het blijft trekken, ondanks de vele kwalijke miskleunen die het bedrijf begaat. Is dat niet ook een verslaving?

De laatste tijd had ik al vragen, Google + liep niet lekker, veel mensen die ik de afgelopen jaren gevolgd heb, waren verdwenen, het "volgen" knopje werkte niet goed meer, gevoelsmatig haperde het al een tijdje tussen mij en deze socialmedia mogelijkheid. Tegelijkertijd besef ik, dat het medium zo vluchtig is, voor je het weet is er al weer een ander bericht, een artikel, een mening, een foto. Ook is de vraag vaak bij me opgekomen, of iemand mij gaat volgen om daarmee zelf gevolgd te willen worden.


Oké, er zijn ergere dingen gaande in de wereld, dus ook hier valt mee te leven. Maar toch.....
Dan maar het bos in en genieten van de herfstkleuren, fototoestel mee en hier en daar wat gehavende paddestoelen aandacht geven.
Misschien is het nu het moment naar Flickr te gaan.....Een afscheid biedt ook een nieuw begin! "Partir c'est mourir un peu!".
En ik hoop, dat degene met wie ik toch wat meer uitwisseling heb gehad, uit belangstelling heb en werd gevolgd, niet zullen opgaan "Ins Blaue hinein".

Leefse!

Aaltje.zondag 9 september 2018

Verkiezingen in Zweden.....!!!

Algemeen kiesrecht!

Vandaag is het dan zo ver in Zweden.....verkiezingen!
Eigenlijk is er maar één thema en hoe kan het ook anders..... de migratie.
Er zijn té veel "buitenlanders" gekomen in dit "o zo rustig, alles gaat z'n gangetje land". Waar het onderwijs goed geregeld is, de gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk, ofwel ieder bezoek bij arts en/of specialist, kost (omgerekend) €20,- tot je binnen een jaar, het bedrag van €110,- betaald hebt en daarboven hoeft de patient niets meer te betalen, tot een nieuw jaar ingaat.
De reis van en naar het ziekenhuis is gratis, althans je kunt daarvoor gebruik maken van de vervoerskaart, die in de brief met afspraak wordt bijgevoegd.
Natuurlijk zijn ook hier zaken in de gezondheidszorg die niet goed lopen, die om verbetering vragen.

Nu wonen wij op het land, ver weg van de drie grote steden Stockholm, Göteborg en Malmö, waar wijken zijn ontstaan bewoond door grootendeels  migranten. Maar.... in het kleine provinciestadje 30 km hier vandaan, waar ongeveer 20.000 inwoners zijn, is het zelfs al opvallend, hoeveel asielzoekers hier opvang hebben gekregen en hoe er in een paar jaar tijd, Oosters/Arabische winkels bij zijn gekomen.
Drie jaar geleden heb ik mij, met vele anderen, ingezet, om mensen o.a. uit Syrië en Eritrea die hier naartoe waren gekomen, enigszins bij te staan met het leren van de Zweedse taal.
Velen waren vol goede moed en wilden meteen aan de slag, ofwel werken, anderen zaten er nogal verslagen bij.
Twee weken geleden heb ik nog een avond bijgewoond, van migranten, die de moed nog niet hebben verloren, maar nadat ze hier al ruim drie jaar verblijven, in de gaten krijgen, dat niet iedereen op hen heeft zitten wachten. Ofwel: geen baan vinden, ondanks goede opleidingen, zich gebruikt voelen en er niet in komen, want: "We wonen met elkaar in een omgeving, waar we uitsluitend met "Araber" zijn, dus op die manier nooit de taal zullen leren en werknemers gebruiken ons uitsluitend als stagaires en na een jaar kunnen we plaats maken voor de volgende praktikant".
Verhalen van goedwillende, maar teleurgestelde mensen, gewoon MENSEN.
Ik zit erbij en realiseer me, dat deze mensen niet alleen gebruikt worden, nee, ze worden mis-bruikt!

En toch is migratie hét item bij de verkiezingen. Niet om begrip voor deze mensen te krijgen, nee om met nog meer verwijten en eisen te komen.
Er is mijns inziens, véél te weinig aandacht geweest voor het feit, dat de meeste mensen die hier zijn aangekomen, vreselijke traumatische ervaringen achter de rug hebben en daarin onvoldoende erkenning hebben gekregen, laat staan therapeutische bijstand.

Daarbij, zodra er té veel mensen komen, té veel onbekendheid is, dan onstaat er angst.

Ik moet denken aan het ons bekende Gooi, met plaatsen als Hilversum, Blaricum, Huizen en Laren, zag er 60 jaar geleden héél anders uit. In die tijd kon je als jongen in Blaricum geen verkering krijgen met een meisje uit Huizen. Blaricum R.K., Huizen streng gereformeerd, Laren gold als het land van de vrije liefde, kunstenaars, met een liberaal-anarchistische ondertoon en Hilversum stond aan de vooravond radio/televisiestad te worden. Van deze oude mentaliteit is nagenoeg niets meer terug te vinden.
Als er in de politieke wereld drie dominante begrippen zijn: vrijheid, gelijkheid en broederschap, met als tegenhanger: onvrijheid, ongelijkheid en vijandschap, zien we hoe langzaam de verschillende dorpen veranderd zijn.
Vrijheid wordt door de liberalen vertegenwoordigd, Gelijkheid door het socialisme, Broederschap door de kerken. Het heeft 60 jaar geduurd voor de situatie was, zoals die ongeveer nu is. En hoe is die situatie nu dan? De vrijheid is voor enkelingen vergroot, uit gelijkheid is een eenheidsworst ontstaan en de broederschapsgedachte heeft steeds minder te betekenen.

En dan..... als Groninger kon je ooit een Drents wapen oplopen, ofwel van een Drentse knaap kon je als Groningse jongeman zijnde een haal met een mes op je wang krijgen, als je geïnteresseerd achter een, ofwel hun, Drents meisje aanliep......"Hoe haal je het in je hoofd: zij is één van ons"!

Wat heeft dit alles met Zweden te maken?
Tot de moord op Olof Palme, méér dan 30 jaar geleden, stond de sociaaldemocratie borg voor een rechtvaardige samenleving. Sindsdien staat deze samenleving onder druk van fatsoenlijke en ónfatsoenlijke rechtse lieden.
Sinds het "Wir schaffen dass" van Angela Merkel, een uiting van deze domineesdochter van medemenselijkheid, en de té grote toevloed (meer dan 160.000) vluchtelingen, is er in de Zweedse samenleving te weinig aandacht voor de gewone Zweed die z'n best doet, maar moet toezien dat vreemdelingen nog eerder geholpen worden dan zijzelf. Het is een sociologische grondwet, dat wanneer er tussen de 5 en 10% vreemdelingen in een bestaande gemeenschap komen, dat er angst ontstaat bij de autochtone bevolking. We zien dit in Frankrijk bij Marie LePen, in Duitsland bij de AfD aanhang, in Nederland bij Geert Wilders en hier in Zweden bij de Sverige Demokraten. De sociaal democratie in Zweden heeft véél te lang zich gericht naar de eisen van het systeem. Wat sommigen kapitalisme noemen en anderen ondernemingsgerichte productiewijzen. M.a.w. de werkgevers, de mulitinationals en hun tegenstrevers de abeiders (een kwalificatie die niemand meer wil horen), staan nu op een kruispunt waarbij de kans dat het opnieuw op een wereldoorlog uitdraait, levensgroot is.
Sinds de val van "de Muur", heeft de wapenlobby behoefte aan een nieuw vijandbeeld. Waren het eerst de communisten, nu zijn het de moslims. Waarbij opgemerkt, dat nog maar kort geleden de Zweedse overheid de Zweden confronteerde, met een angstscenario waarbij niet alleen de klimaatverandering, maar de Russen nog altijd een grote bedreiging vormen. HaHaHahahaaaa!!!

Leefse!

Aaltje.

zaterdag 1 september 2018

Blokhuisplein.....1860:
Met z'n allen ernaartoe, vrouwen namen hun bak met aardappels mee om ze ondertussen te schillen, want je moet het aangename met het nuttige verenigen nietwaar en ledigheid is des duivels oor kussen, dus niet alleen kijken maar ook wat doen.
Wat was er dan zo belangrijk om van te "genieten"? Waar waren die 20.000 vrouwen en mannen naar op weg?
Wat was er op het Blokhuisplein* in Leeuwarden te doen?
Er werd iemand opgehangen!!!
1860: de laatste keer dat er iemand op deze manier gestraft werd.
Dát moet je natuurlijk meemaken, zoveel gebeurde er nu ook weer niet in die tijd.
(Het kon trouwens nog gekker, in 1711 zijn er twee honderd homoseksuelen opgehangen en de geestelijken dankten God, dat ze van deze plaag waren bevrijd.)
Overigens, zouden er in Leeuwarden destijds in 1860 geen 20 duizend maar 30 duizend schouwlustigen op af zijn gekomen, wanneer er de wurgpaal was aangewend, die Spaanse fascisten gebruikten om communisten om te brengen tijdens en vóór de Tweede Wereldoorlog?

2018:
Nederland-internet:
WE HEBBEN HEM!!!
Nee, niet de man die door de Amerikanen werd gezocht en ter dood veroordeeld, wie was het ook al weer, Osama Bin laden of Saddam Hussein?! De Amerikanen kunnen beter spreken van: "We hebben er wéér een". Ze hebben nogal wat doden op hun geweten.
Nee, ik bedoel nu een andere man, een zekere Jos Brech.
De vermeende moordenaar van Nicky Verstappen. DNA onderzoek heeft uitgewezen, dat hij de moordenaar is van deze 11 jarige jongen.
DNA is heilig (zou Max Stirner zeggen, zoals o.a. bezit, koningshuis, kerk, vaderland heilig is).
(Net als met de moordzaak van Marianne Vaatstra, wees DNA onderzoek de dader aan.)
Een ietsje pietsje DNA heeft uitgewezen dat Jos B. de dader is.
Maar dat is me nou toch wat...... Jos B. is onvindbaar! Dat kan niet! Met z'n allen zoeken, erop af. Op naar het virtuele Blokhuisplein.

Op tv zag ik deze week beelden van een man, scharrelend in een bos, met rugzak, onderweg naar.....weg wezen!
Interviews over de man in Frankrijk, bijna iedereen die hem kende, werd gehoord.

Alles in mij komt in opstand en tegelijkertijd voel ik een plaatsvervangende schaamte.
DIT KAN NIET, DIT MAG NIET!!!
Tot voor kort werd iedere dader alleen bij de voornaam genoemd, nu zo maar zonder dat er vragen over worden gesteld, is het de normaalste zaak van de wereld om open en bloot de naam én het gezicht van deze man te tonen. Geen balk over de ogen, nee....hier is de dader, kennismaken met een man, die een vreselijk misdrijf op zijn geweten zou hebben. Want, je bent onschuldig, tot het tegendeel is bewezen.

Toch wordt door justitie en de media de man op deze manier neergezet. Dan schrik ik.....wat is de ethische en rechterlijke moraal gedaald.
Waartoe.....?
Het is een glijdende schaal, waarin oorlogszuchtige games op het internet een belangrijk aandeel leveren.
Deze week was er een uitzending op ZDF, het programma Frontal21. Daarin een onderwerp waarin een moeder vertelde over haar zoon, die bij een verkeersongeluk om het leven was gekomen. Het ongeluk was nog maar net gebeurd, of mensen maakten foto's van de dode jongeman, liggend in een plas bloed, op straat. De foto's zijn meteen daarna verspreid op facebook.
SCHANDALIG!!!
Het blijkt veel vaker te gebeuren, lange files die ontstaan door kijkers bij ongelukken, ondertussen met hun mobieltjes, foto's maken én verspreiden.
Blokhuisplein anno nu.
Ik begin het ramptoerisme steeds beter te doorgronden!

Wederom.....de waartoe vraag! Dus niet waarom, maar met welk doel?
Minister van justitie, Grapperhaus, is er een voorstander van, om vaker DNA onderzoek in te zetten en verplicht te stellen tot afname.
De massamedia zijn er al in geslaagd, via stemmingmakerij, een meerderheid onder de bevolking hiermee te laten instemmen.
Is de vraag gerechtvaardigd, dat op deze manier wéér een stap wordt gedaan, naar nóg meer controle?
Ik ben niet een genie, maar ik begrijp Albert Einstein steeds beter, dat hij aan het einde van zijn leven, wanhopig was!

Een paar jaar geleden heb ik een artikel geschreven over het begrip "Vogelvrij verklaarden".
Jos B. is vogelvrij verklaard. Nog even en dan zijn we allemaal vogelvrij.
U weet wel, vrijheid, maar dan anders. Vrijheid, het meest misbruikte woord in de huidige politiek.
Vrij..... vogelvrij wel te verstaan!
Op één na, de koning.
In het woord "koning", schuilt het woord "kunnen".
De koning "kan", is daarmee vrij, als enige.
De koning staat boven en buiten de grondwet.
Na de Franse Revolutie is het koningschap aangepast en heden ten dage worden we dagelijks geconfronteerd met propaganda voor de royals.
En wij? Het volk? De "onderdanen"?
Zijn we niet heel langzaam weer onderweg naar de tijd van ver vóór de Franse Revolutie, waarin de adel en de kerk het voor het zeggen hadden?
Waarin het volk, net als nu, moest buffelen voor z'n bestaan?
Wij lijken nu in deze tijd vrij te zijn, maar zijn we niet allemaal.....vogelvrij verklaard?

*Dit gebeuren op het Blokhuisplein, is mij bekend geworden, via het doorgeven van generatie op generatie in onze familie.

Leefse!

Aaltje.maandag 20 augustus 2018

Misbruik van.....


De afgelopen week waren er drie berichten rondom kerk en geloof!
Het eerste bericht ging over een peuter, die het leven heeft gelaten tijdens een duiveluitdrijving in Mexico.
Daarop meer dan duizend destijds jonge jongens en meisjes die door afgevaardigden van de Rooms Katholieke kerk in de VS zijn misbruikt.
Het derde bericht ging over het misbruik binnen de Jehova's getuigen.
het OM is nu een strafrechtelijk onderzoek begonnen.

Erover schrijven?
Ja....nee.....ja, toch maar.
Waarom ik twijfel?

Nog niet zo lang geleden, heb ik de verwijzing naar mijn boek. "Als geloof een gevangenis wordt, dan....." verwijderd.
Om verschillende redenen.
Er is een tijd van komen en een tijd van gaan, ofwel, het schrijven en openbaar maken, heeft zijn functie gehad, dacht ik eerst.
Maar....er is nog een aspect dat meetelde, en dat moet toch ook van mijn hart: ik heb, naast óók hele goede reacties, enorm veel kritiek op mijn boek gekregen, in de vorm van werkelijke (digitale) aanvallen, tot het verzwijgen ervan, na het gelezen te hebben.
Met andere woorden: "Blame the victim!"
"Jij, als slachtoffer had beter moeten weten.....je wilde het toch zélf?!
Dat waren de letterlijke woorden van de geestelijke, tegen wie ik aangifte bij de politie heb gedaan. Zijn reactie was: "Zij wilde het allemaal zelf!"
Maar..... wanneer er geen sprake meer is van "een zelf"?!
Als dat al zo kapot is gemaakt, als er misbruik van vertrouwen is gemaakt, wanneer iemand je (bijna) volledig in zijn macht heeft, dan is er geen ZELF meer!
Het is, in mijn situatie, niet begrepen, wat er met een mens, met een vrouw, kan gebeuren, wanneer je op een zwak moment, tijdens een levensfase waarin sprake was van een burn- out, in handen kunt raken van iemand, een geestelijke, die het ogenschijnlijk zo goed met je voor heeft, maar je uitsluitend kan gebruiken voor zijn eigen lusten, macht, financieel gewin, enz.

Ik heb besloten, mijn mond te houden, althans wat misbruik binnen geloof betreft. Ik richt me op andere zaken en na 17 jaar verkeerd te hebben in geloofswerelden, waarin de persoonlijkheid van de mens wordt afgebroken, ben ik nu, na alweer 15 jaar, in staat tot mijn eigen weg te kiezen en..... niet onbelangrijk..... weer lief te hebben, wat ik noem: mijn grootste overwinning op misbruik binnen religieuze settingen!En nu schrijf ik er dan weer wél over, na mijn twijfels, of ik dat wel zal doen.
Een peuter die bezweken is aan een duiveluitdrijving, door een R.K. geestelijke.
Exorcisme noemt men dat.
Er blijkt zoveel behoefte te zijn aan het laten uitdrijven van demonen, dat priesters binnen de Rooms katholieke kerk worden opgeleid, om bezetenen van de duivel, te kunnen bevrijden.
Maar ook binnen vol-evangelische kerken, wordt aan duiveluitdrijving gedaan: Want het staat in de bijbel, en deze typen kerken zijn zo fundamentalistisch, dat het dus ook zo is, ofwel, zij geloven, dat veel mensen bezeten zijn van demonen...."Satan heeft nog een claim op je" is daar dan ook een veelgehoorde uitdrukking, die in volle ernst gebezigd wordt.

Nu naar het grote misbruik schandaal in Pennsylvania.
De schanddaden zijn verjaard en nu wordt er ach en wee geroepen.
Er komt een woord van medeleven van de paus, na lang stilzwijgen en daarna....."We deden een plas en de zaak bleef zoals hij was.....!"
Een andere keer hoor je over misbruik binnen Boeddhistische gemeenschappen en al vrij gauw daarna zijn deze berichten al weer uit het nieuws. (Ik kan bijvoorbeeld het geval met de peuter, niet eens meer terugvinden bij Google. Over beleid gesproken.)
Zo zal het gaan bij de Jehova's getuigen, het is in het nieuws, maar er zal wezenlijk niets veranderen.

Wat is dat toch.....geloof, religie en seksueel misbruik.
Ja, het heeft met macht te maken, maar er is meer.
Binnen geloof kan een mens zichzelf kwijtraken. Geloof is een kwestie van geloven☹️
Wat zeg ik hier nu weer mee?
Geloof maakt je afhankelijk van ideeën van anderen, of dat nu ideeën uit de bijbel zijn, of van andere spirituele leiders. Zij weten het, zij hebben antwoorden.
Het maakt een VERSLAAFDE van je!
En binnen religieuze groeperingen, kunnen verhoudingen ontstaan, waarin de werkelijkheid uit het oog wordt verloren.
Bij al deze zaken van de afgelopen week en daarvoor, zal NOOIT aan de orde komen, dat er eens vragen worden gesteld bij het gegeven VRIJHEID VAN GODSDIENST.
Nooit vragen stellen over het INSTITUUT kerk.
Nooit over de machtsverhoudingen binnen deze systemen.
Nee, we laten het zoals het is of een beetje platter gezegd, een uitspraak van lang geleden, waarin de priester tegen de kroegbaas zegt: "Als jij ze arm houdt, houd ik ze dom!" Wrang, maar met een kern van waarheid.

Toch weet ik, dat er óók priesters zijn, binnen de Rooms katholieke kerk, die een andere instelling hebben, zoals een vrouw uit Chili, die pas geleden vertelde, dat zij met heel veel landgenoten, ten tijde van het bewind van Pinochet met hulp van een Nederlandse priester, heeft kunnen vluchten naar Europa. Dan zijn het MENSEN, die toevallig aangesloten zijn bij een kerk, met een hart!

10 Jaar geleden kochten mijn man en ik van een 88 jarige dame het huis waar wij nu inwonen, in Zweden.
4 Jaar later overleed zij en de familie verzocht mij tijdens haar begrafenisdienst in de kerk hier in de buurt, op de piano te spelen.
Enige tijd later heb ik in deze zelfde kerk voor een groot publiek, een recital verzorgd.
Het heeft nooit een vervolg gekregen, want ik weigerde mij opnieuw aan te sluiten bij deze Lutherse kerk. Tja....dan hoor je er dus niet bij!
Een paar dagen geleden, gingen we dit kerkgebouw na zoveel jaar, nog eens binnen. De meeste kerken in Zweden, staan altijd open, of er nu wel of niet een dienst is.
Nog een keer op die piano spelen, was onze gedachte.
Zo ver is het niet gekomen.
We stapten binnen.....het was er zo stil en......beklemmend!
Alsof de poort van de kerk je uitnodigend binnen wil laten, maar bij binnenkomst, blijkt die poort een soort valklem te zijn, zodra je erin stapt, klapt de klem met zijn kaken je vast en.....je zit gevangen!
Weg wezen!!!
Ik heb lang genoeg gevangen gezeten in die sfeer.
Ik zal er misschien heftiger op reageren dan een ander, maar het licht dat buiten de ketenen van "verkeerd" geloof schijnt, is een licht dat straalt voor ieder mens op deze wereld is en niet uitsluitend voor degene die bij een kerk, of bij een bepaalde kerkgenootschap is aangesloten.

Ik heb er weliswaar weer over geschreven, en zou er nog veel meer woorden aan kunnen wijden, maar......ik hou nu eerst weer mijn mond, misschien......misschien komt er tóch nog een vervolg!

Leefse!

Aaltje.